Com-Power
Product Image Model - Category Spec Price
AH-8055 EMC EMI 800 MHz - 5 GHz, Horn Antenna $5,040.00
AH-118 EMC EMI 1-18 GHz, Horn Antenna $2,972.00
AHA-118 EMC EMI 1-18 GHz, Horn Antenna $5,775.00
AH-826 EMC EMI 18 - 26.5 GHz, Double Ridged Waveguide Horn Antenna $1,025.00
SPA-875TGE Spectrum Analyzers 7.5
AH-640 EMC EMI 26.50GHz - 40 GHz, Horn Antenna $1,275.00
AH-840 EMC EMI 18 GHz - 40 GHz, Double Ridged Waveguide Horn Antenna $3,300.00
AM-741 EMC EMI 9 kHz - 30 MHz, Active Monopole Antenna $2,355.00
AHA-840 EMC EMI 18 GHz to 40 GHz $8,900.00
ANK-310 (ABF-900, ALC 100..) EMC EMI 30 MHz - 1 GHz. Biconical Antenna, Log Periodic and more $7,825.00
ANK-910M (AM-741, ABF-900...) EMC EMI 9kHz - 1GHz Active Monopole Kit $9,345.00
ANK-910L (AL-130, ABF900...) EMC EMI 9 kHz - 1 GHz w/ Active Loop Antenna $9,660.00
ANK-318 (ABF-900, ALC-100...) EMC EMI EMI Testing 30 MHz to 18 GHz. Biconical, Log Periodic, and Horn Antennas $17,220.00
ANK-140 (AH-118, AH-840, PAM-118 EMC EMI EMI radiated emission testing from 1 GHz to 40 GHz.- Horn Antennas $22,400.00
PAL-010 EMC EMI 100Hz-30MHz, 28 dB Gain, +-2 dB Flatness $560.00
PAM-103 EMC EMI 1 to 1000 MHz, 33 dB gain $995.00
PAM-6000 EMC EMI 1 GHz - 6 GHz, 30 dB Gain $1,450.00
PAP-501 EMC EMI 10 MHz - 1000 MHz, Gain 21dB, Gain Flatness 2 dB $475.00
PAM-118 EMC EMI 1 to 18 GHz., 25 dB Gain $1,995.00
PAM-118A EMC EMI 1 GHz - 18 GHz, 40 dB gain $3,625.00